Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete, som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse. Vi är ett stöd för industriell sjöfart.
Vårt kvalitetssystem bygger dels på föreskriven standard, men är också baserat på klassningsorgan och kundkrav, dels bestämmelser som är fullt spårbart och egenkontrollerat med fullständig dokumentation om kunden så önskar.

• Utveckla arbetssätt och arbetsmetoder som ständigt förbättras, och ge ett personligt kvalitetsansvar hos alla medarbetare med befogenheter och resurser. Reklamationer ska minimeras.
• Vi ska infria, och om möjligt överträffa, våra kunders krav och förväntningar samtidigt som vi alltid inom alla områden ska söka förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.
• Ställa rätt kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och tjänster.

Djupvik 2023-10-27

Patrik Davidsson

Logotype ISO Bureau Veritas Certified 9k_14k_45k
Certifikat ISO 9001 – Svenska
Certifikat ISO 9001 – English