Arbetsmiljöpolicy

En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är de viktigaste komponenterna för trivsel och förmågan att prestera ett gott resultat.
Genom att analysera och förebygga risker innan projektstart och under hela genomförandet undanröjer vi att någon skadas i sin arbetsutövning. Våra arbetsmiljörutiner säkerställer i övrigt en god arbetsmiljö.

• Verksamheten ska bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.
• Lagar och krav ska följas i vårt arbetsmiljöarbete, samtidigt som vi ständigt ska förbättra hanteringen av våra arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda.
• Vi ska utvecklas i samverkan med våra medarbetare så att arbetsuppgifter upplevs som meningsfulla och stimulerande. Att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med nöjda och engagerade medarbetare är en viktig framgångsfaktor. Medarbetaren ska beredas tid till rekreation och fritid för återhämtning.

Djupvik 2023-10-27

Patrik Davidsson

Logotype ISO Bureau Veritas Certified 9k_14k_45k
Certifikat ISO 45001 – Svenska
Certifikat ISO 45001 – English