Miljöpolicy

Att leverera hög kvalitet till våra kunder och samtidigt ta hänsyn till vår miljö är mycket viktigt för oss.

Vi arbetar aktivt med att styra företagets verksamhet så att belastningen på miljön successivt minskar. Hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in i varje enskilt beslut.

Arbetsmiljön för våra anställda ska vara både säker och stimulerande och kännetecknas av respekt både för människa och för miljön.

• Vi bidrar med tekniska lösningar för en miljöeffektivare yrkessjöfart.
• Många av våra kunder är direkt beroende av friskt hav för sin verksamhet.
• Vår satsning på miljö är en inventering i förtroende hos kunder, omgivning och anställda.
• Vi ska minska eller om möjligt undvika varje negativ miljöpåverkan i verksamheten. Det ska märkas utåt att vi har ett aktivt miljöarbete!
• Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och sträva efter minskad resursanvändning, energiförbrukning och avfallsmängd.
• Vi skall även arbeta med att förebygga olyckor som kan leda till utsläpp av föroreningar.
• Vårt miljöarbete skall styras av affärsmässighet och engagemang och vi skall följa gällande miljölagstiftning och andra krav.
• Vårt miljöarbete skall göra det lättare att vara kund och gäst hos oss.

Djupvik 2023-10-27

Patrik Davidsson

Logotype ISO Bureau Veritas Certified 9k_14k_45k
Certifikat ISO 14001 – Svenska
Certifikat ISO 14001 – English