Öckeröborgen har idag den 13 april 2022 förvärvat samtliga aktier i Swede Ship Marine AB.

Ambitionen med förvärvet är att bevara och utveckla nybyggnation av fartyg i Sverige och vi kommer göra allt
vi förmår för att stabilisera och öka möjligheten att bygga och leverera nya fartyg.
Öckeröborgen AB är ett familjeägt marint moderbolag med verksamhet i Norden, där bland annat flera
svenska service- och reparationsvarv ingår.

Swede Ship Marine AB består av en bolagsgrupp som har en lång tradition inom skeppsbyggnad.
Båda verksamheterna har en 100 årig historia av varvsverksamhet.

När vi fick frågan om förvärv så var det självklart intressant då Swede Ship Marine har en lång och gedigen
bakgrund inom nybyggnation av fartyg. Tillsammans med vår egen erfarenhet så är vi övertygade om att vi kan
skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.
Örjan Backman

Ägandet av Swede Ship Marine har varit långsiktigt där flera av ägarna varit med i närmare 25 år. Med det
framstår ett ägarskifte som naturligt. Öckeröborgen har en lång erfarenhet och gott renommé i branschen. Vår
bedömning är att Öckeröborgen är det bästa alternativet att ta över driften och utvecklingen av verksamheten
vilket också innebär ett långsiktigt ägande.
Jan Eric Larson

Vi vill gemensamt rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga i att affären blivit möjlig.

Bolag som ingår i förvärvet:
Swede Ship Marine AB
Swede Ship Composite AB
Swede Ship Yachtservice AB
Swede Ship Sublift AB

Frågor/kontakt,
Örjan Backman
orjan.backman@oborgen.se

_________________________                                                                                                    ___________________________
Öckeröborgen AB                                                                                                                Swede Ship Marine AB
Örjan Backman                                                                                                                    Jan Eric Larson
Ägare                                                                                                                                     Ägare